GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Nhận ngay tiền thưởng

Điều khoản tham gia

 1. Cộng tác viên có trách nhiệm đảm bảo thông tin khách hàng đã cung cấp, được sự đồng ý của khách hàng trước khi giới thiệu với GOBRANDING.
 2. GOBRANDING được phép sử dụng thông tin khách hàng và CTV bán hàng để phục vụ cho việc tư vấn và triển khai dịch vụ.

  Thông tin Cộng Tác Viên giới thiệu:  Thông tin khách hàng:
  Vui lòng check để đảm bảo thông tin ở trên là chính xác

  GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

  Nhận ngay tiền thưởng

  Điều khoản tham gia

  1. Cộng tác viên có trách nhiệm đảm bảo thông tin khách hàng đã cung cấp, được sự đồng ý của khách hàng trước khi giới thiệu với GOBRANDING.
  2. GOBRANDING được phép sử dụng thông tin khách hàng và CTV bán hàng để phục vụ cho việc tư vấn và triển khai dịch vụ.

   Thông tin Cộng Tác Viên giới thiệu:   Thông tin khách hàng:
   Vui lòng check để đảm bảo thông tin ở trên là chính xác

   GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

   Nhận ngay tiền thưởng

   Điều khoản tham gia

   1. Cộng tác viên có trách nhiệm đảm bảo thông tin khách hàng đã cung cấp, được sự đồng ý của khách hàng trước khi giới thiệu với GOBRANDING.
   2. GOBRANDING được phép sử dụng thông tin khách hàng và CTV bán hàng để phục vụ cho việc tư vấn và triển khai dịch vụ.

    Thông tin Cộng Tác Viên giới thiệu:    Thông tin khách hàng:
    Vui lòng check để đảm bảo thông tin ở trên là chính xác